”Practices of Looking” är ”The Bible” enligt mina bildlärarkollegor på Fryshusets gymnasium. Nu läser jag den långsamt, väldigt väldigt långsamt och den kompakta kunskapen sjunker in ord för ord. Läsningen glädjer mig då min masteruppsats från 2021 http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1546128/FULLTEXT02.pdf vaknar till liv och får ny näring. Ser till min glädje att min masteruppsats idag (11/4-24) har laddats ner 639 ggr!!! Galet vilka är ni? Tack vilken pepp!

Jag ska presentera delen i kapitel 3 som heter ”Value, Collecting, and Institutional Critique” (ss.66-74). Min grupp ska tillsammans presentera kapitel 3. I söndags 7/4 hade vi ett zoom möte och den 17/4 ska vi ytterligare ha ett och då ska vår power point vara klar! Vad vill man inte diskutera utifrån bokens innehåll?


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *