Jag heter Teresia Vigil Lundahl och jag går sedan januari 2024 lärarlyftet på Konstfack! Jag har hela mitt vuxna liv arbetat och försörjt mig och min familj på konst och estetisk verksamhet kopplat till lärande, social verksamhet och för scenen i olika format. Jag bor i Hökmossen nära Konstfack med man, fyra barn och en hund. Om det ska bli någonting skapat behöver det ske där jag går, står och får. Min konstnärliga utbildning har jag från Danshögskolan eller SKH, Stockholms konstnärliga högskola. Nu håller jag på att ”levla” upp mig på lärarlyftet på Konstfack! https://www.konstfack.se/

Fryshusets gymnasium 2001-

Dans och estetlärare

Jag jobbar huvudsakligen som dans och estetlärare på Fryshusets gymnasium sedan 2001. https://gymnasiet.fryshuset.se/ Där undervisar jag som ämneslärare i dans men även som estetlärare i kurserna ”Estetisk kommunikation” och ”Konstarterna och samhället”. Det finns en film, Circles från 2019 som handlar om hur man kan jobba konstnärligt med de Globala målen. https://www.youtube.com/watch?v=va5QI0RSkGc&t=84s

2017-2021 läste jag in en master i koreografi (samtida dansdidaktik) på SKH, Stockholms konstnärliga högskola. Min masteruppsats ”Vi ville krossa fördomar det var så det började- poddar som ett medel för att utveckla normkritisk kunskap om dans” har idag blivit nedladdad 653 gånger (3/6-2024) och här finns länken till den https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1546128/FULLTEXT02.pdf

Sexualitet, samtycke och relationer– ett kunskapsområde

2021-2023 var jag förstelärare på kunskapsområdet ”sexualitet, samtycke och relationer” på Fryshusets gymnasium. Min intention var att implementera det på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt (i enlighet med Skolverkets riktlinjer).https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/sexualitet-samtycke-och-relationer Under 2021-2023 var vi referensskola till RFSU ”Vill du” projekt. https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/rfsu-material/vill-du-lektionspaket/ Jag startade även upp ”Dansa tillsammans” grupper utifrån Anna Dubergs forskning om Dans för hälsa. Jag är således även utbildad instruktör för att kunna leda grupper utifrån hennes metod. https://www.dansforhalsa.se/

Under 2021-2024 utvecklade jag forskningsprojektet ”Ett konstnärligt och salutogent perspektiv på sexualitet, samtycke och relationer”. Jag har själv och tillsammans med kollegor presenterat det ett 15-tal gånger på jobbet, konferenser, kongresser och studiedagar nationellt och internationellt https://www.hh.se/information/nyheter/nyheter/2022-10-18-kultur-i-skolan-som-ett-kitt-for-inkludering-och-hallbarhet.html Det är ett projekt i process inspirerat av A/R/Tography, en metodologi som arbetar med att sammanväva konst, forskning, lärande eller kommunikation. Jag gick kursen på SKH 2022-2023. https://www.uniarts.se/utbildningar/fristaende-kurser/artography-i-teori-och-praktik-inom-hogre-utbildning/

Forskningsprojekt

Dansarbetslaget som jag ingår i är en del av forskningsprojektet ”På Studs” (”On Bounce”). Det drivs med medel från Skolforskningsinstitutet, GU, Göteborgs Universitet och SKH, Stockholms konstnärliga högskola. https://www.gu.se/forskning/pa-studs

Konferenser, kongresser, studiedagar och presentationer (utanför Fryshusets gymnasium).

2021

Maj Transformance, 4 expositioner från MA studenter i koreografi (samtida dansdidaktik) ”Vi ville krossa fördomar- Det var där allt började. Poddar som medel för att skapa normkritisk kunskap om dans” https://bloggenomdans.com/2021/05/12/digitala-examensarbeten/

Augusti Tensta dansar festival ”Inte visste jag att jag var aktivist” med Majula Drammeh. https://tenstadansar.se/

November LFK, Lärarnas forskningskonferens (digital konferens)”Vi ville krossa fördomar det var där allt började. Poddar som medel för att utveckla normkritisk kunskap om dans” https://forskning-i-praktiken.stockholm/2021/09/24/lararnas-forskningskonferens-2-november-2021/

2022

April SKH, Stockholm University of the Art (Digital konference) Decolonizing Tertiary dance education- Time to Act ”We wanted to break predjudices- that’s where it alla started. Podcast as a tool to develop norm-critical pedagogy in dance education” https://www.youtube.com/watch?v=OFsNrtyv_is

Oktober Nationell estetisk kongress, Västerås ”Ett konstnärligt och salutogent perspektiv på sexualitet, samtycke och relationer” med Maria Diephuis https://www.estetkongress.se/allman-information-for-nationell-estetisk-kongress-2022/

Oktober NEÄL konferens, Halmstad högskola ”Ett konstnärligt och salutogent perspektiv på sexualitet, samtycke och relationer” med Maria Diephuis https://www.hh.se/information/nyheter/nyheter/2022-10-18-kultur-i-skolan-som-ett-kitt-for-inkludering-och-hallbarhet.html

November Togetherness and otherness, en konferens på Universitetet i Söröst- Norge ”We wanted to break with prejudice-that´s where it all started. Podcast as pedagogical tool to develop norm-critical pedagogy in dance education” https://alt.usn.no/wp-content/uploads/2022/11/conference-booklet.pdf (Längmanska kulturfonden).

2023

April Tokyo, University of Tokyo and the organization N ”An artistic and salutogenic perspective on sexuality, consent and relations” with Maria Diephuis (Japanstiftelsen). https://www.japanstiftelsen.se/

Oktober Nationell estetisk kongress, Växjö ”Ett konstnärligt och salutogent perspektiv på sexualitet, samtycke och relationer” med Maria Diephuis https://www.estetkongress.se/

Oktober RFSU, ”Vill du” konferens, Stockholm. Paneldebatt.https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/metodbanken/arskurs-7-9/samtycke-omsesidighet/vill-du-sex-kommunikation-och-samspel/

Oktober Studiedag på Gävle kulturskola, ”Ett konstnärligt och salutogent perspektiv på sexualitet, samtycke och relationer”.

November LFK, Lärarnas forskningskonferens, Tumba gymnasium Botkyrka ”Ett konstnärligt och salutogent perspektiv på sexualitet, samtycke och relationer” med Maria Diephuis https://sites.google.com/botkyrka.se/lfk2023/om-lfk

November ”Beyond Borders” Umeå Universitet ”An artistic and salutogenic perspective on sexuality, consent and relations” https://www.umu.se/nyheter/med-konst-som-kraft-att-utforska-granser_11856966/

2024

April Nofod (Nordic forum of Dance Research)conference, Oslo ”Herbs, sexuality and some ballroom dancing” https://www.nofod.org/wp-content/uploads/Detailed-Program-Conference-NOFOD-Oslo-2024.pdf (Otto och Charlotte Mannheimers fond).

Maj InSEA International (digital presentation) ”An Artistic and salutogenic perspective on sexuality, consent and relations” https://www.insea.org/

Juli DaiCi (Dance and Child International) conference Ljubljana, Slovenien ”An Artistic and salutogenic perspective on sexuality, consent and relations” https://daci2024.org/index.html (SFUB stipendium).

November SKH, Stockholms konstnärliga högskola ”Samtycke i dans” med Sara Mörk.

Frilansande danskonstnär

Konstnärliga residens ”Örter, sexualitet och lite salongsdans” 2023-2024

Utöver mitt jobb är jag även frilansande danskonstnär. Våren 2024 har jag fått ett konstnärligt residens hos Studiefrämjandet. ”Örter, sexualitet och lite salongsdans” är ett spinn off projekt från sexualitet, samtycke och relationer. https://www.studieframjandet.se/stockholms-lan/artikelsida/samarbeta-med-oss/residens-for-danskonstnarer-2024/ Jag har skapat några filmer där jag i ett klipp både sjunger, dansar och filmar. https://www.youtube.com/watch?v=1j6SGbw83N8 https://www.youtube.com/watch?v=7vKf7S40igc https://www.youtube.com/watch?v=PeiQfOAE5AU

2023 hade jag ett arbetsresidens på Hägerstensåsens medborgarhus https://www.medborgarhuset.se/event/utlysning-arbetsplats-for-dans-och-scenbaserade-uttryck

”Alla kan dansa” koreografier

Här finns filmer på två koreografiuppdrag som jag har haft efter att jag tog min master. Den ena är en flashmob i Kungens kurva som jag gjorde för Stockholms läns museum 2019 https://www.youtube.com/watch?v=ucu_1KkC9Gw&t=166s och den andra är en koreografi som jag skapade tillsammans med 10 dansgrupper till Internationella dansens dag 2022 i uppdrag av Region Stockholm https://www.youtube.com/watch?v=bct8BpR9ZGk

Dansfilmer

Jag har även skapat dansfilmer som ofta är platsspecifika utifrån någon dramatisk lokal händelse. Skreamackan skapade jag 2022 efter att den brann ner i en mordbrand. https://www.youtube.com/watch?v=L41cO_-IzkI&t=33s 2019 skapade jag Gatans serenad efter att min lilla gata i stan fick parkeringsförbud och vi grannar gick samman och vann! https://www.youtube.com/watch?v=d00brhLSmxw Den filmen blev uttagen att tävla på Screendance festivalen på Dansmuseet 2019. Jag har även gjort dansfilmen ”Forden lov?”, en kärleksduett med min röda Ford 2017. https://www.youtube.com/watch?v=4riNTDPPXSc&t=10s

Husmorsgymnastik– en form av retrogympa och aktivism

Husmorsgymnastik är en annan verksamhet som jag har sedan 2019. Jag har utforskat hur kvinnor genom tiderna har tränat, disciplinerat och frigjort sina kroppar på olika sätt. Husmorgymnastik dyker upp där hon får går och står! Jag bifogar tre träningsfilmer från tiden kring pandemin. Det är husmorsgymnastik med handduk, för kontorsråttor och nära sammanbrottet. På Youtube finns ytterligare ett 50-tal filmer. https://www.youtube.com/watch?v=OSHBdyTlW-0 https://www.youtube.com/watch?v=-hpiCYNuM5A https://www.youtube.com/watch?v=3ADp0iJWUjw&t=35s

Community Dance i Hökmossen 2013-

Under mer än tio-års tid har jag skapat community dans i Hökmossen där jag bor. Det är ett idylliskt egnahems område nära Konstfack. Vi har redan firat 10-års jubileum av Äppelmustfestivalen och nu kör vi vidare minst 10 år till…https://www.youtube.com/watch?v=1SHsMN-T4GM (2013) https://www.youtube.com/watch?v=7ApVQznnFeM (Äppelmustparadsdansen) https://www.youtube.com/watch?v=GzqxgqaknU0 (Äppelmustparaden kan börja 2013) https://www.youtube.com/watch?v=nL6QSVbV3Ms&t=15s (2017 repetion vs. show).

Jag har även dansat med mina grannar vid Telefonplan under Dansens dag vid olika tillfällen. https://www.youtube.com/watch?v=yL1SxwnzD5g&t=19s (Dansens dag 2012). Året då vi dansade med barnvagnar på Dansens dag 2010 har Youtube släckt ner ;(

Kortfilmer (skapade efter att Ukraina invaderades).

Jag har även skapat korta filmer i samband med invasionen av Ukraina tillsammans med mina kollegor Pipsa och Jack. https://www.youtube.com/watch?v=nW_OUnnS_xA https://www.youtube.com/watch?v=_XBj9gC6oIU https://www.youtube.com/watch?v=qu_5LJqtHfs https://www.youtube.com/watch?v=Hsk4_A_ipSI https://www.youtube.com/watch?v=3fMjUqVcewk

Dans på distans #danspådistans

Samma dag som alla Sveriges gymnasieskolor gick på distans startade jag Facebook gruppen #danspådistans. Den finns fortfarande kvar och har idag 777 medlemmar. Där finns mycket intressant material som undervisare av dans generöst har delat med sig av! Jag höll även under pandemin ett flertal kurser på temat genom Studiefrämjandet och Kulturskolor. Här finns två länkar till ”Snacka Dans”.https://www.youtube.com/watch?v=YjdKK6-FDlY&t=160s (Dansens dag 2020) och https://www.youtube.com/watch?v=fGPUhCIa7PY&t=74s


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *